1988 Yılında Gönderilen Twitter Mesajı!

Amiga ve Amiga World’ün zamanının ötesinde olduğunu söyleyenler, sanırız bir defa daha haklı çıktılar. Derginin internet bağlantısına odaklanan Nisan 1988 sayısının kapağı, ekranında “Tweet” yazan bilgisayar ve kuşlarıyla şaşkınlığa uğrattı. Kapağın arkasında ise şu an Tgdaily’de yazan Guy Wright’ın zamanın telekomünikasyon sorunlarıyla ilgili editöryali bulunuyor. Wright, yazısında baud rate’ler, stop bit’leri, handshaking, protokoller, e-posta, upload, Read More …