papers
TEZLER

 Lisans Tezi : “Depremlerin Önceden Belirlenmesi Çalışmaları”, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği (1996)

 Yüksek Lisans Tezi : Recent Earthquake Clusterings in the Eastern Part of Marmara Region and Related Problems“, Boğaziçi University, Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute, Department of Geophysics (2000)


AKADEMİK YAYIN, BİLDİRİ VE SUNUMLAR

 “Ionospheric foF2 Data and Its Response to Solar Activity Cycles 21, 22 and 23″, R. Pektaş, A.Özgüç and T.Ataç. Solnechno-Zemnaya Fizika / Russian J. Solar-Terrestrial Physics, 12.T.2. (2008) 246-247.

“The VMyISAMbility of foF2 in Different Phases of Solar Cycle 23″, Ataç T., Özgüç A., Pektaş R. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 71, 5, 583-588, 2009. SCIE – CPCI-S (makale)

“Examination of the solar cycle vMyISAMtion of foF2 for cycles 22 and 23”, Özgüç, A., Ataç, T., Pektaş, R., Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 70, 2-4, 268-276, 2008. SCIE – CPCI-S (makale)

“Response of Ionospheric foF2 Data to Solar Activity Cycles 21, 22 and 23″, R. Pektaş, A.Özgüç and T.Ataç. The Fourth UN/ESA/NASA/JAXA Workshop on the International Heliophysical Year 2007 and Basic Space Science, “First Results from the International Heliophysical Year 2007”, 02-06 June 2008, Sozopol / BulgMyISAM

 “The VMyISAMbility of foF2 In Different Phases of Solar Cycle 23″, Ataç T., Özgüç A., Pektaş R. The Fourth UN/ESA/NASA/JAXA Workshop on the International Heliophysical Year 2007 and Basic Space Science, “First Results from the International Heliophysical Year 2007”, 02-06 June 2008, Sozopol / BulgMyISAM

 “Ionospheric foF2 Data and Its Response to Solar Activity Cycles 21, 22 and 23″, R. Pektaş, A.Özgüç and T.Ataç. First Middle East-Africa, Regional IAU Meeting, April 05-10 2008, Cairo / Egypt

 “Examination of the solar cycle vMyISAMtion of foF2 for cycles 22 and 23″, Özgüç, T. Ataç, and R. Pektaş. First Middle East-Africa, Regional IAU Meeting, April 05-10 2008, Cairo / Egypt (sunum)

 “Ionospheric foF2 Data and Its Response to Solar Activity Cycles 21, 22 and 23″, R. Pektaş, A.Özgüç and T.Ataç. “International Heliophysical Year 2007 : New insights into Solar-terrestrial physics” Symposium, November 05-11, 2007, Zvenigorod – Moscow / Russia (poster)

 “International Heliophysical Year 2007 Turkish National Activities”, A.Özgüç, T.Ataç, R. Pektaş, Y.Tulunay, E.Tulunay, Z.Kocabaş, E.Altuntaş, T.Yapıcı, E.T.Şenalp. International Heliophysical Year (IHY) Science Kick-Off Meeting, February 19-20, 2007 Vienna / Austria

 “IHY Year 2007 National Activities in Turkey”, Y.Tulunay, E.Tulunay, Z.Kocabaş, E.Altuntaş, T.Yapıcı, E.T.Şenalp, A.Özgüç, T.Ataç, R. Pektaş. International Heliophysical Year (IHY) Science Kick-Off Meeting, February 19-20, 2007 Vienna / Austria

 “Investigation of the Solar Cycle VMyISAMtion of foF2 by Using Solar Flare Index and MgII Core-to-Wing Index For the Cycles 22 and 23”, Atila Özgüç, Tamer Ataç and Rıza Pektaş. International Symposium on Recent Observations of the Sun-Earth System (ISROSES)
September 17-22, 2006 BulgMyISAM (poster)

 “23. Güneş Çevriminde Kısa Süreli Dönemli Değişimler”, Tamer Ataç, Atila Özgüç, Jan Rybak, Hülya Yeşilyaprak, Rıza Pektaş. XV. Ulusal Astronomi Kongresi, 28 Ağustos – 1 Eylül 2006, İstanbul Kültür Üniversitesi (poster)

 “P-wave Velocity Structure of the Crust and Its Relationship to the Occurrence of the 1999 İzmit, Turkey, Earthquake and Aftershocks”, Ayako Nakamura, Akira Hasegawa, Akihiko Ito, Balamir Üçer, Şerif Barış, Yoshimori Honkura, Toshio Kono, Shuichiro Hori, Rıza Pektaş, Tolga Komut, Cengiz Çelik, A.Mete Işıkara. Bullettin of Seismological Society of America (BSSA), vol.92, no.1 [Dedicated Issue İzmit, Turkey, Earthquake of 17 August 1999], pp.330-338 , February 2002 (özet)

 “Seismoelectromagnetic Effect Associated with the İzmit Earthquake and Its Aftershocks”, M. Matsushima, Y. Honkura, N. Oshiman, Ş. Barış, M.K. Tunçer, S.B. Tank, C. Çelik, F. Takahashi, M. Nakanishi, R. Yoshimura, R. Pektaş, T. Komut, E. Tolak, A. Ito, Y. Iio, A.M. Işıkara. Bullettin of Seismological Society of America (BSSA), vol.92, no.1 [Dedicated Issue İzmit, Turkey, Earthquake of 17 August 1999], pp.350-360 , February 2002 (özet)

 “Microearthquake Activity Before the İzmit Earthquake in the Eastern Marmara Region, Turkey (1 January 1993-17 August 1999)”, Şerif Barış, Akihiko Ito, S. Balamir Üçer, Yoshimori Honkura, Nafiz Kafadar, Rıza Pektaş, Tolga Komut, Ahmet Mete Işıkara. Bullettin of Seismological Society of America (BSSA), vol.92, no.1 [Dedicated Issue İzmit, Turkey, Earthquake of 17 August 1999], pp.394-405 , February 2002 (özet)

 “Aftershock Activity of the 1999 İzmit, Turkey, Earthquake Revealed From Microearthquake Observations”, Akihiko Ito, Balamir Üçer, Şerif Barış, Ayako Nakamura, Yoshimori Honkura, Toshio Kono, Shuichiro Hori, Akira Hasegawa, Rıza Pektaş, Ahmet Mete Işıkara. Bullettin of Seismological Society of America (BSSA), vol.92, no.1 [Dedicated Issue İzmit, Turkey, Earthquake of 17 August 1999], pp.418-427 , February 2002 (özet)

 “Preliminary Results of Multidisciplinary Observations Before, During and After the Kocaeli (İzmit) Earthquake in the Western Part of the North Anatolian Fault Zone”, Y. Honkura, A.M. Işıkara, N. Oshiman, A. Ito, B. Üçer, Ş. Barış, M.K. Tunçer, M. Matsushima, R. Pektaş, C. Çelik, S.B. Tank, F. Takahashi, M. Nakanishi, R. Yoshimura, Y. Ikeda, T. Komut. Earth Planets Space, 52, no.4, 293-298, 2000. (özet), (makale)

 “Precise Distribution of Aftershocks of the Izmit Earthquake of August 17, 1999, Turkey”, A. Ito, B. Üçer, Ş. Barış, Y. Honkura, T. Kono, A. Nakamura, R. Pektaş, Y. Ishikawa, A.Işıkara. AGU (American Geophysical Union) 1999 Fall Meeting Program, December 13-17, 1999, San Francisco, California (özet)

 “Temporary Observation of Aftershocks of the 1999 Kocaeli, Turkey Earthquake”, Ayako Nakamura, Toshio Kono, Akihiko Ito, Yukiko Ishikawa, Şerif Barış, Rıza Pektaş, S.Balamir Üçer, A.Mete Işıkara, Yoshimori Honkura, Akira Hasegawa. Printed Report in Japan

“Preliminary Report on the Aftershocks of 1999 İzmit Earthquake, Turkey, Revealed From Microearthquake Observations”, Akihiko Ito, Balamir Üçer, Şerif Barış, Yoshimori Honkura, Ayako Nakamura, Toshio Kono, Rıza Pektaş, Tolga Komut, Akira Hasegawa, A.Mete Işıkara.


KATILDIĞI TOPLANTILAR

SeisComP3 Users Group Meeting, Potsdam-Germany (16-18 January 2013) | link

 ORFEUS Observatory Coordination Workshop : Seismic Networksand Acceleration Networks, Istanbul-Turkey (12-14 November 2012) | link

 Dünya Rasathaneler Forumu, İstanbul-Turkey (4-6 Eylül 2008) | link

 The Fourth UN/ESA/NASA/JAXA Workshop on the International Heliophysical Year 2007 and Basic Space Science, “First Results from the International Heliophysical Year 2007”, Sozopol / BulgMyISAM (02-06 June 2008) | link

 First Middle East-Africa, Regional IAU Meeting, Cairo / Egypt (April 05-10 2008) | link

 International Heliophysical Year 2007 : New insights into Solar-terrestrial physics, Zvenigorod – Moscow / Russia (November 05-11, 2007) | link

 International Symposium on Recent Observations of the Sun-Earth System (ISROSES), BulgMyISAM (September 17-22, 2006)

 IHY 2007 : International Heliophysical Year in Turkey, Antalya-Turkey (March 30 – April 1, 2006) [Local Organizing Committee Member] | link

 XV. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi (28 Ağustos – 1 Eylül 2006) | link

 AGU (American Geophysical Union) 1999 Fall Meeting Program, San Francisco, California (December 13-17, 1999) | link


GÖREV ALDIĞI PROJELER

I. Ulusal Projeler

2008 Güneş Patlama İndeksi Verilerinin Non-Lineer Modellenmesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Fotosfer Gözlemlerinin Sayısallaştırılması (TBAG 107T878)  *(6)
2007 Güneş Yatay Selostasının Modernizasyonu (07HT301)  *(1)
2006 – 2007 Güneş Fotosfer Gözlemlerinin Sayısal Ortama Aktarılarak İncelenmesi (06HT301)  *(1)
2004 – 2006 Güneş Atmosferinin Çeşitli Dalgaboylarında ve Tutulmalarda Gözlenmesi (04S0103)  *(1)
2000 – 2006 Gölcük Depremi Fay Zonu Üzerinde Sismik Tomografi Uygulaması (00T201)  *(1)

II. Uluslararası Projeler

2005 Developing the Scientific Basis For Monitoring, Modelling and Predicting Space Weather (ESF/COST Action 724)
2001 – 2005 Marmara Bölgesi’nde MARNET ve IZINET Deprem Ağları Gelişimi (01T0202)  *(1) (3) (4) (5)
1999 – 2000 PC Bazlı Uzun Periyotlu Üç Bileşen Sayısal Sismograf Sistemi  *(1) (2) (3)
1999 – 2003 Doğu Marmara Bölgesi’nin Mikro Deprem Etkinliği (00T0202)  *(4) (1)
1999 Kuzey Anadolu Fayı’nın Doğu Marmara Bölgesi’ndeki Yakın Dönem Etkinliği (99T203)

* Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar : (1) Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu, (2) B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, (3) Tokyo Teknoloji Enstitüsü, (4) Japon Milli Eğitim Bakanlığı, (5) Japan International Cooperation Agency (JICA), (6) TÜBİTAK EVRENA (Evrensel Araştırmacı) Programı