EĞİTİM HAYATI

1972 yılında Ankara’da doğan Rıza Pektaş, liseyi İstanbul İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi “Yapı Ressamlığı” bölümünde okumuştur. Daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Meslek Yüksekokulu “İnşaat” bölümünde önlisans öğrenimi görmüş, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği’ni kazanarak, bu bölümde eğitimine başlamıştır. Prof.Dr. Ömer Alptekin’in danışmanlığını yaptığı “Depremlerin Önceden Belirlenmesi Çalışmaları” konulu lisans tezi ile 1996 yılında mühendis ünvanıyla mezun olduktan sonra, aynı yıl Boğaziçi Üniversitesi yüksek lisans eğitimini kazanmış ve bu üniversitenin Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Jeofizik Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Bu bölümdeki ilgi alanları ve çalışma konuları sismoloji, deprem fiziği ve depremlerin önceden belirlenmesi çalışmalarıdır. Bu dönemde Türk-Japon ortak projesi olan “Depremlerin Önceden Belirlenmesinde Çok Disiplinli Çalışmalar” projesinde proje çalışanı olarak 4 yıl süre ile görev yapmıştır. Jeofizik Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi ve yüksek mühendis kadrolarında görev yapan Pektaş, 2000 yılında yüksek lisansını tamamlayarak yüksek mühendis ünvanını almıştır. Prof.Dr. S.Balamir Üçer’in danışmanlığını yaptığı “Marmara Bölgesi’nin Doğu Kesiminde Yakın Dönemde Gözlenen Deprem Kümelenme Bölgeleri ve Buna Bağlı Problemler(“Recent Earthquake Clusterings in the Eastern Part of Marmara Region and Related Problems”) konulu yüksek lisans tezi ile bu bölgenin yerkabuğu yapısını modelleyerek, bölge depremselliğinin belirlenmesinde katkı sağlamıştır.

boun2

ÇALIŞMA HAYATI

2003-2011 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (B.Ü. K.R.D.A.E.) Astronomi Laboratuvarı’nda yüksek mühendis/araştırmacı olarak görev yapan Rıza Pektaş, bu bölümde Güneş aktivitesi ve Güneş lekeleri, Güneş aktivitesine bağlı ani İyonosferik tedirginlikler (Sudden Ionospheric Disturbances), Uzay Havası (Space Weather) ve Yer-Güneş etkileşimi konularında çalışmalar yapmış, bu çalışmalarını ulusal ve uluslararası akademik ortamlarda sunmuştur. Güneş aktivitesinin belirlenip, bu aktivitenin gelişim ve takibini amaçlayan günlük Fotosfer gözlemlerin yapılması ve bu verilerin uluslararası merkezler ile paylaşımı, 1946 yılından beri günlük düzenli olarak yapılmış olan tüm Güneş leke gözlemlerin analog ortamdan dijital ortama geçirilmesi ve bunların online olarak internet üzerinden bilimsel paylaşıma sunulması, Flare Index verilerinin hesaplanıp, elde edilen sonuçların bilimsel paylaşıma sunulması katkıda bulunduğu ve yapmış olduğu çalışmalar arasındadır. Bunların yanı sıra; Güneş’te meydana gelen patlamaların İyonosfer tabakasındaki etkilerini takip ve analiz ederek, bu etkilerin yerkabuğundaki olası tesirleri üzerinde çalışma yapmak hayata geçirmek istediği meslekî hedefleri arasındadır.

Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) üyesi olan Pektaş, B.Ü. K.R.D.A.E. Astronomi Laboratuvarı’na görev aldığı dönemde ayrıca, bölüme ait web sitesinin, 29 Mart 2006 Tam Güneş Tutulması ve International Heliophysical Year in Turkey 2007 toplantı web sitelerinin tasarım ve yönetimini yapmıştır. Mesleki çalışma alanlarından biri olan astronomiye, portatif teleskobu ile (KONUS 1741 – Konustart 900) özel yaşamında da yer vermektedir.

AAVSO1_t   AAVSO Solar Observer2011 yılı Mayıs ayından itibaren Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü “Ulusal Deprem İzleme Merkezi”nde (yeni adıyla “Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi”) çalışmaya başlayan Pektaş, 2018 yılı Eylül ayına kadar bu bölümdeki görevini sürdürmüştür. Merkez bünyesindeki görevi gereğince; ülkemizde ve komşu ülkelerde meydana gelen yer sarsıntılarının gerçek zamanlı takibinin yapılması, bu verilerin analiz edilerek, meydana gelen depremlerin büyüklük, yer ve zaman parametrelerinin doğru bir şekilde belirlenmesi ve bunların kamuoyuyla hızlı bir şekilde paylaşılmasına katkı sağlamıştır. Merkeze ait ulusal deprem kataloğunun oluşturulması amacıyla, mevcut deprem verilerinin kontrolü ve bu verilerin çözüm kalitelerinin iyileştirilmesi yapmış olduğu çalışmalar arasındadır.

Bilimsel Faaliyetler – Akademik yayın ve çalışmalar, görev alınan projeler, katılınan sempozyum ve toplantılar

Güneş Fiziği Bölümü / Güneş Yüzeyinde Leke Gözlemi

Güneş Fiziği Bölümü / Güneş Yüzeyinde Leke Gözlemi

BDTİM / Deprem Çözüm ve Değerlendirme

BDTİM / Deprem Çözüm ve Değerlendirme

    


İLGİ ALANLARI VE HOBİLER

Bilime ve bilimsel düşünceye önem veren Pektaş,

  Sinirbilim & Beyin

  Zihin & Bilinç

  Zaman Algısı & Beyin

  Duyular Yoluyla Deneyimlenen ‘Gerçeklik’ Kavramı

  Rüyalar & Beyin

  Müzik & Beyin

  Felsefe – İnanç – Beyin

  Evren & Yaratılış

konularında araştırmalar yapmakta, tüm bunlara bilimsel ve felsefi bir bakış açısıyla yorum getirmeye çalışmaktadır (Kitaplığımdan Seçmeler).

Jeoloji ve Paleontoloji, sevdiği ve ilgi duyduğu bilimdalları arasındadır.

1971 yılında NASA tarafından başlatılan SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence / Dünya Dışı Zeki Yaşam Araştırması) projesinde 1999 yılından beri gönüllü katılımcı olarak yeralmaktadır. Yürütücülüğü University of California – Space Sciences Laboratory (Berkeley) tarafından yapılmakta olan bu proje, Dünya genelinde 226 ülkeden 5,5 milyon katılımcısıyla şimdiye kadarki en yüksek katılım oranına sahip ortak ağ veri-işlem projesidir.

         

Müziğe olan ilgisi nedeniyle ud, gitar ve klavye çalmakta, müzik yazılımlarıyla beste çalışmaları yapmakta ve söz yazmaktadır. Detay & doku ve minimalist fotoğrafçılık (Instagram Portfolyo), karakalem çizim, web sitesi tasarımı, şiir yazmak ve tenis oynamak ilgi duyduğu diğer konu ve uğraşlar arasındadır. Teknolojik ürünlere olan merakı nedeniyle, bu alandaki gelişmeleri yakından takip etmektedir.

ud    RP_fotograf


son güncelleme : 09/2018