Zaman ve Beyin

Zaman dediğimiz şey, bir anın diğer bir an ile karşılaştırılmasıdır. Beyin, birkaç bilgiyi bir araya getirerek birleştirir, karşılaştırır ve bunun sonucunda da bir zaman algısı oluşur. Aslında zaman fiziksel olarak yoktur. Bazı fiziksel koşullara bağlıdır tabii ki ama zaman dediğimiz şeyin kendisi fiziksel bir durum değildir, elle tutulup gözle görülemez. Tanımı da zordur. Zamanı tanımlayın desem Read More …

Dış Dünya Algısı Görecelidir

Ainesidemos ile ilgili fazla bir bilgimiz yok. Yalnız onun İskenderiye’de yaşadığını ve şüpheciliği bir “sistem” şekline getirdiğini öğreniyoruz. Septik felsefenin esasları bu düşünür tarafından “tropos”lar denilen birtakım kısa yargılar şeklinde toplanmıştır. Ainesidemos şu görüşten yola çıkıyor: Bilgimizin kaynağı ya “algılar”dır ya da “akıl”. Her hayvanın kendine göre duyu organları vardır. Söz gelişi insanın gözü balığın Read More …