Panteizm Nedir?

Panteizm’e göre, Tanrı’nın evrenden ayrı ve bağımsız bir yeri yoktur. Panteizm Tanrı varlığını asla reddetmez. Önsüz ve sonsuz olan Tanrı, evrendeki bütün varlıkların toplamıdır. İnsan da Tanrı’nın bir parçasıdır. Panteizm tasavvuf içinde de benimsenmiştir. Andadolu mutasavvıflarından Mevlana bu düşüncededir. Evrende tek realite Tanrı’dır. Diğer bütün varlıklar, evren, dünya, tabiat, insan, ruhlar vs. her şey Tanrının Read More …