Tavuk Mu Yumurtadan, Yumurta Mı Tavuktan Çıkar? Bilimsel Bir Cevap!

Felsefi Bir Soruya Bilimsel Bir Yaklaşım..

Yanıt basit: Tavuk yumurtadan çıkar!

Bu sorunun halen popüler bir “ikilem sorusu” olarak lanse edilmesi, halkın Evrimsel Biyoloji’den bihaber oluşunun en bariz göstergelerinden birisidir. Çünkü Evrimsel Biyoloji sayesinde kökenleri MÖ 340’lı yıllarda Aristo’ya kadar dayanan bu “Tavuk-Yumurta Problemi/Paradoksu” tartışmaya yer bırakmaksızın çözülmüştür: Tüm tavuklar, yumurtadan çıkmıştır!
Sorunun cevabını basitçe anlayabilmek için, sözde paradoksun aktörleri olan “tavuk” ve “yumurta”yı tanımamız gerekir. Tavuk ile başlayalım: Bugün net bir şekilde bildiğimiz üzere tüm kuşlar, 240 milyon yıl kadar önce dinozorlardan ayrılarak evrimleşmiştir. Tavuk, bir kuş türüdür, dolayısıyla kökenleri dinozorlara kadar takip edilebilir. Bilindiği üzere tüm kuşlar yumurtlayarak ürerler. Bu sebeple, şimdi de yumurtanın tarihine kısaca bakalım: yumurta dediğimiz kabuklu, karalarda bırakıldığında içerisindeki embriyoyu koruyup besleyebilecek özellikteki üreme yapısının ilk örneklerine 340 milyon yıl kadar önce amfibilerde ve onlardan evrimleşen sürüngenlerde rastlıyoruz.
Evrim tarihini takip edecek olursak, balıklardan evrimleşen amfibiler ilk büyük yumurtaları nemli kumsallara bırakmaya başlamışlardır. Daha sonradan amfibilerden evrimleşen sürüngenler yumurtlayarak üremeyi sürdürmüşlerdir ve bir adım öteye götürerek amniyotik kese sayesinde nemli olmayan, kurak kara parçalarında da üreyebilmeye başlamışlardır. Sürüngenlerin bir kolu dinozorlara evrimleşmiş, bu koldan ayrılan bir grup da kuşlara ve nihayetinde tavuklara evrimleşmiştir. Dolayısıyla bu soy hattı boyunca her canlı bir yumurtadan çıkmıştır. Tam olarak bu sebeple, ilkin tavuklar da dahil olmak üzere tüm tavuklar da öyle… Bu da, sorumuzun cevabını tartışmasız bir şekilde vermektedir: yumurta, tavuktan önce evrimleşmiştir, dolayısıyla tavuk yumurtadan çıkar.
Sorunun daha derin olarak sorduğuysa “Yumurtalayarak üreyen bir hayvanın yumurtası mı, kendisi mi önce evrimleşmiştir?” sorusudur. Yumurtanın evrimini daha sonraki bir makalemizde detaylı olarak işleyeceğiz; ancak paradoks biçiminde sunulan bu soru, evrimin kademeli doğasını anlayamamaktan kaynaklanmaktadır. Çünkü sorunun bir diğer formu olan ve aslen sorduğu şeyi özetleyen soru şudur: “Bir canlının ebeveyni de, çocuğu da kendisi ile aynı türken, evrim nasıl yeni türler yaratır?” Hiçbir zaman tek bir nesilde yeni bir tür var olmaz, bu süreç kademelidir. Dolayısıyla asla bir yumurta bir anda evrimleşiverip, ondan da yeni bir kuş türü oluşmamıştır. Zaten buna gerek de yoktur. Yumurta ile o yumurtanın barındıracağı tür bir arada evrimleşir. Her evrimsel nesil içerisinde yumurta o türün özelliklerini daha fazla barındırır hale gelirken, o yumurtalardan çıkan bireyler de yeni bir türün özelliklerini daha çok barındırır hale gelir. Yani bir tavuğun var olması için “tavuk yumurtası” gerekmez, çünkü tavuk tek bir nesilde evrimleşmiş bir canlı türü değildir. Tıpkı köpeklerin Yapay Seçilim sonucu kurtlardan evrimleşirken hiçbir zaman tek bir nesilde bir Çivava’nın ya da bir Danua’nın ortaya çıkmaması gibi; ancak her nesilde o çeşidin özelliklerini daha fazla taşıyan bireylerin ortaya çıkması ve seçilmesi gibi…
Ne olursa olsun, her tavuk yumurtadan çıkmıştır. Dolayısıyla yumurta önce gelmiştir.
* “Yumurtadan çıkan tavuk değil, civcivdir.” diye düşünen okurlarımız için: Tavuk sadece bu yazının konusu olan kuşun dişilerinin ismi değildir, aynı zaman Gallus gallus domesticus alt türünün Türkçedeki adıdır. Yazıda da bu şekilde kullanılmıştır. Tavuk ve horoz ayrı türler değildir; genellikle “tavuk” olarak bildiğimiz hayvanın dişisi ile erkeğinin isimleridir.
kaynak : evrimagaci.org, 21.07.2014